MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

M E G H Í V Ó

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. október 25-én (szerda) 17.00 órakor közmeghallgatás tart.

Helye: Gondozási Központ épülete

Napirend:

1./ Települési Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet bemutatása

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

2./ Tájékoztató az önkormányzat munkájáról

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

3./ Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

4./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Pusztamagyaród, 2017. október 19.

Kovács Károlyné sk.

polgármester


meghívó Települési Arculati Kézikönyv - Pusztamagyaród

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

 

Pusztamagyaród Község Önkormányzata a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak eleget téve a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 7/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendeletében foglalt eljárás-rend betartásával el kívánja készíteni a település Településképi Arculati Kézikönyvét és új településképi rendeletét.

  E munka elindításaként lakossági fórumot szervezünk, melyen ismertetésre kerül az új rendelet megalkotásának célja és tervezett menete, továbbá lehetőség nyílik arra, hogy a lakosság, illetve a helyi közügyekkel foglalkozó civil szervezetek véleménye, javaslatai nyilvánosságot kapjanak és beépülhessenek a készülő rendeletbe.

Fenti célból lakossági fórumot hívok össze:

 

2017. július 14. napra (péntek) 14.00 óra kezdettel.

 

A lakossági fórum helye:       Pusztamagyaród Önkormányzati Hivatal épülete

                                               Pusztamagyaród, Fő út 2.

 

Pusztamagyaród, 2017. július 5.

 

                                                                                                        Kovács Károlyné

                                                                                                          polgármester

 


Pusztamagyaród önkormányzati képviselők listája

Balázs Henriett polgármester
Bonczókné Csertán Zsuzsanna alpolgármester
Kaszala Antal képviselő
Szekér Lászlóné képviselő
Tóth Tamás képviselő

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.