MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

M E G H Í V Ó

Oltárc Község Önkormányzat Képviselőtestülete

2017. október 24-én (kedd) 18.30 órakor közmeghallgatás tart.

Helye: Kultúrház

Napirend:

1./ Települési Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet bemutatása

Előadó: Lukács József polgármester

2./ Tájékoztató az önkormányzat munkájáról

Előadó: Lukács József polgármester

3./ Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató

Előadó: Lukács József polgármester

4./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a közmeghallgatáson részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2017. október 19.

Lukács József sk.

polgármester


meghívó Települési Arculati Kézikönyv - Oltárc

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

 

Oltárc Község Önkormányzata a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak eleget téve a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 7/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendeletében foglalt eljárás-rend betartásával el kívánja készíteni a település Településképi Arculati Kézikönyvét és új településképi rendeletét.

  E munka elindításaként lakossági fórumot szervezünk, melyen ismertetésre kerül az új rendelet megalkotásának célja és tervezett menete, továbbá lehetőség nyílik arra, hogy a lakosság, illetve a helyi közügyekkel foglalkozó civil szervezetek véleménye, javaslatai nyilvánosságot kapjanak és beépülhessenek a készülő rendeletbe.

Fenti célból lakossági fórumot hívok össze:

 

2017. július 13. napra (csütörtök) 10.00 óra kezdettel.

 

A lakossági fórum helye:       Oltárc Önkormányzati Hivatal épülete

                                               Oltárc, Alkotmány út 46.

 

 Oltárc, 2017. július 5.

 

                                                                                                        Lukács József

                                                                                                          polgármester

 


Oltárc önkormányzati képviselők listája

Juranics István polgármester
Tánczos György alpolgármester
Bóbics Miklós képviselő
Tordainé Lábodi Tímea képviselő
Tordainé Molnár Margit Emilia képviselő

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.